LEICA M9-P + Leitz Summaron 3.5cm f3.5 Uchiko , Ehime – 2014/09/26

LEICA M9-P + Leitz Summaron 3.5cm f3.5
Uchiko , Ehime – 2014/09/26

#587 2014.09 Ehime / Kochi

posted by kakimoton at 2014年10月12日