LEICA M9-P + Leitz Summaron 3.5cm f3.5
Omori Station , Tokyo – 2014/03/08

#476 Tokyo

posted by kakimoton at 2014年3月11日