LEICA M9-P + Leitz Summaron 3.5cm f3.5
Saitama Prefectural University , Saitama – 2013/08/27

#313 SPU

posted by kakimoton at 2013年9月2日