LEICA M9-P + Leitz Summaron 3.5cm f3.5 Tomioka , Fukushima – 2015/04/18

LEICA M9-P + Leitz Summaron 3.5cm f3.5
Tomioka , Fukushima – 2015/04/18

#691 Fukushima

posted by kakimoton at 2015年4月21日