LEICA M9-P + Leitz Summaron 3.5cm f3.5 Furumachi , Niigata – 2014/10/04

LEICA M9-P + Leitz Summaron 3.5cm f3.5
Furumachi , Niigata – 2014/10/04

#592 2014.10 Niigata

posted by kakimoton at 2014年10月17日