LEICA M4-P + Leitz Summaron 3.5cm f3.5 + NEOPAN100 ACROS
Roppongi , Tokyo / 2014.03.22

#497 Tokyo

posted by kakimoton at 2014年4月18日