LEICA M4-P + Leitz Summar 5cm F2 + AGFA APX 400
Kagurazaka , Tokyo – 2016/09/30

#985 Tokyo

posted by kakimoton at 2016年10月24日