LEICA M4-P + Leitz Summaron 3.5cm f3.5 + Kodak TRI-X 400
Shimbashi , Tokyo – 2015/06

#767 Tokyo

posted by kakimoton at 2015年9月28日