LEICA M9-P + Leitz Summaron 3.5cm f3.5 Meiji Jingu , Tokyo – 2015/05/13

LEICA M9-P + Leitz Summaron 3.5cm f3.5
Meiji Jingu , Tokyo – 2015/05/13

#710 Tokyo

posted by kakimoton at 2015年5月16日