LEICA M9-P + Leitz Summaron 3.5cm f3.5 Meiji Jingu , Tokyo – 2015/04/06

LEICA M9-P + Leitz Summaron 3.5cm f3.5
Meiji Jingu , Tokyo – 2015/04/06

#687 Tokyo

posted by kakimoton at 2015年4月10日