LEICA M9-P + Leitz Summaron 3.5cm f3.5 Asakusa , Tokyo – 2014/09/23

LEICA M9-P + Leitz Summaron 3.5cm f3.5
Asakusa , Tokyo – 2014/09/23

#580 Tokyo

posted by kakimoton at 2014年9月29日