LEICA M9-P + Leitz Summaron 3.5cm f3.5 Nago , Okinawa – 2014/06/26

LEICA M9-P + Leitz Summaron 3.5cm f3.5
Nago , Okinawa – 2014/06/26

#549 2014.06 Okinawa

posted by kakimoton at 2014年7月6日