LEICA M9-P + Leitz Summaron 3.5cm f3.5
Mita , Tokyo – 2014/03/08

#481 Tokyo

posted by kakimoton at 2014年3月23日