LEICA M9-P + Leitz Summaron 3.5cm f3.5
Uchibori Street , Tokyo – 2013/11/24

#404 Tokyo

posted by kakimoton at 2013年12月3日