LEICA M9-P + Leitz Summaron 3.5cm f3.5
Kagoshima – 2013/10/03

#348 2013.10 Kagoshima

posted by kakimoton at 2013年10月10日