LEICA M(Typ262) + Leitz Elmar 5cm f3.5 (Red Scale 1956)
Oarai , Ibaraki – 2019/05/25

#1277 Ibaraki

posted by kakimoton at 2019年6月17日